บริการตรวจวัดAE (Acoustic Emission)

เทคโนโลยี Acoustic Emission เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เพื่อตรวจสอบสภาพของวัสดุที่รับภาระภายใต้ความดันและ Load เช่น การตรวจสอบถังความดัน และโครงสร้างโลหะต่างๆ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Email: Jirapong@Acoustomatic.com , Jirapong_Lim@hotmail.com  , Tel:089-9235234 บริษัท อคูสโตเมติก จำกัด