บริการตรวจวัดAE (Acoustic Emission)

เทคโนโลยี Acoustic Emissionเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(NDT) เพื่อตรวจสอบสภาพของวัสดุที่รับภาระภายใต้ความดันและLoad เช่น การตรวจสอบถังความดัน และโครงสร้างโลหะต่างๆ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Email:   Jirapong@Acoustomatic.com  , Tel:089-9235234